Website Banner

ลิ้งค์เว็บไซต์ต่างๆ

 

 

หลักสูตรเข้าค่ายกิน-นอน อยู่ประจำตลอดปี 


หลักสูตรเข้าค่ายกิน-นอน อยู่ประจำตลอดปี
มีโอกาสสอบติดมากที่สุด 100% อันดับ 1 ในขณะนี้
 

เชิญพิสูจน์ !! เพียง 199,000 บ. (ผ่อนชำระได้)
เข้าเป็นนายร้อยได้ ด่วนสมัครก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน
 ไม่ติดเรียนฟรี!

สถาบันกวดวิชาประดับดาว (FIRST CLASS CADT) 
ยินดีช่วยแก้ปัญหา
และบริการความสะดวกสบายให้แก่ท่านผู้ปกครอง
 


        1. ปัญหาการหาโรงเรียน หรือสถานที่เรียน ม.1-2-3-4
            - คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลว่าลูกจะเข้า ม.1-2-3-4 โรงเรียนรัฐบาลกรุงเทพไม่ได้
            - คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องเสียเวลา หรือ เป็นธุระเรื่องของนักเรียน เพราะติดราชการ หรือธุระกิจการงาน

        2. ปัญหาเรื่องที่พัก การกินอยู่ การเดินทาง และรถรับส่ง
            - มีที่พักและกินอยู่เสร็จภายใต้การดูแลรับผิดชอบของอาจารย์นายทหารและพี่ๆนายร้อย
            - ที่พัก พักกับสถาบัน ใกล้กับโรงเรียนมี่น้องเรียน โดยมีรถรับส่ง ไม่ต้องลำบากในการเดินทาง ไม่เหน็ดเหนื่อยและใช้เวลาน้อย
            - มีความปลอดภัยทั้งในที่พัก และการเดินทางไปกลับ

        3. การดูแลปลูกฝังเรื่องระเบียบวินัยให้กับนักเรียน            
            - มีอาจารย์นายทหาร-ตำรวจจาก ร.ร.นายร้อยทั้ง 4 เหล่า มาดูและน้องๆ อย่างใกล้ชิด เพื่ออบรมบ่มนิสัย  ฝึกความมีระเบียบวินัยให้กับนักเรียน  ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ควบคุมไม่ให้มีการเที่ยวตามห้างสรรพสิน ,เล่นเกมส์ ,อ่านการ์ตูน , ดูทีวีหรือโทรศัพท์จรดึก ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ จะบั่นทอนการเรียนและเวลาในการอ่านหนังสือรวมทั้งการทบทวนสิ่งที่ได้เรียนมา ทั้งนี้เพื่อละลาย พฤติกรรมเดิมๆ  ของนักเรียนให้มีวินัยในการเรียนและอ่านหนังสือมากขึ้น

        4. การดูแลเรื่องผลการเรียน  ทั้งทางโรงเรียนและทางสถาบัน
            - มีการเช็คการเข้าเรียน  ไม่ให้มีการขาดเรียน ตรวจดูผลการเรียน  ตรวจสอบการทำงานและการบ้านก่อนส่งทางโรงเรียนแก้ไขการเรียนอ่อน หากนักเรียนเรียนอ่อนวิชาใดก็จะแยกมาสอนเดี่ยวจนกว่าผลการเรียนจะดีขึ้น

        5. ทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองในวันรายงานตัว มอบตัว และรับผิดชอบกรณีมีปัญหากับทางโรงเรียน
            - ซึ่งต้องรับผิดชอบกับทางโรงเรียนเมื่อมีปัญหาต้องไปพบหรือติดต่อกับทางผู้ปกครอง อีกทั้งยังดูแลสุขภาพ และพาไปพบแพทย์เมื่อเจ็บป่วยไม่สบาย ติดต่อแจ้งผลให้ทราบทั้งทางโรงเรียนและทางบ้านนักเรียน

        6. สอบไม่ติดในปีแรก ปีต่อไปทางสถาบัน first class cadet ลดราคาให้เป็นพิเศษ
            - โดยมากแล้ว ไม่เกิน 2 ปี  จะสามารถสอบเป็นนักเรียนเตรียมทหารได้ทั้งสิ้น  แต่ถ้าปีต่อไปสอบไม่ติดอีก  ทางสถาบันจะรับดูแลนักเรียนต่อจนจบ ม.6 เพื่อสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ หรือสถาบันพระจอมเกล้าต่างๆ ได้ แต่หากยังมุ่งมั่นที่จะเป็นทหาร-ตำรวจต่อก็จะส่งเสริมให้สอบเป็นนักเรียนทหาร- ตำรวจระดับนายสิบต่อไป

        7. บริการครบวงจร เพื่อให้นักเรียนได้มีเวลาเรียน และทบทวนตำราเรียนมากที่สุด
            - บริการอาหารอย่างดี ฟรี! ตลอดทั้งปี
            - มีรถปรับอากาศบริการความสะดวกสบาย ทั้งรับ-ส่งไปโรงเรียน , ไปฝึกว่ายน้ำ , ฝึกพละ, จึงหมดปัญหาการนอกลู่นอกทางของนักเรียนได้
            - บริการซักรีดเสื้อผ้า ฟรี ตลอดทั้งปี
            - บริการฝึกพละศึกษา ฝึกว่ายน้ำให้อย่างต่อเนื่อง ทุกวัน
            - บริการเรียนเสริมเพิ่มพิเศษทุกวันฟรี อย่างน้อยวันละ 4 ชั่วโมง นักเรียน เรียนอ่อนมาก จัดให้เรียนเสริมรายวิชา รายบุคคลอีกต่างหาก
            - บริการตรวจการบ้าน  ตรวจงาน และควบคุมการส่งงานทางโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนมีคะแนนเก็บและผลการเรียนที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
            - ทางสถาบันมีบริการเรื่องคอมพิวเตอร์  และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  เพื่อให้น้องๆ ได้ใช้ค้นคว้า ทำรายงาน หรือการบ้านส่งอาจารย์พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญการใช้คอมพิวเตอร์คอยแนะนำและให้ความช่วยเหลือน้องๆ ฟรีตลอด 24 ช,ม, นอกจากนี้มีบริการเครื่องปริ้นเตอร์สี ไว้ให้บริการนักเรียนฟรีอีกด้วยซึ่งเป็นการป้องกันการไม่ให้นักเรียนใช้เป็นข้ออ้างในการออกไปเล่นเกมส์นอกสถาบันด้วย
            - บริการเรื่องสมัคร-การสอบ จัดเตรียม ตรวจสอบเอกสาร พาไปสมัครและพาไปสอบทุกรอบทั้ง 4 เหล่าพร้อมทั้งแจกใบสมัครฟรีทั้ง 4 เหล่าทัพ (ท่านผู้ปกครอง บิดามารดาไม่ต้องเสียเวลาหยุดงานหลายวันมาดำเนินการ ทางสถาบันดำเนินการให้ทุกอย่าง ทางผู้ปกครองแค่ส่งเอกสารมาให้และรอฟังข่าวดีที่บ้านเท่านั้น)
            - จัดให้นักเรียนเข้าเรียนรักษาดินแดน (สำหรับม.4-5-6) และพาไปลองสนามสอบทุกสนาม เช่น โครงการช้างเผือกของโรงเรียนนายเรืออากาศ สถาบันพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  โรงเรียนจ่าอากาศ  โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

        8. รายงานผลการเรียน  ผลการทดสอบพละศึกษาพร้อมทั้งรายงานความประพฤติ
            - โดยละเอียดแก่ทางบิดา มารดา นักเรียน และติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษานักเรียนที่โรงเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทราบถึงปัญหาต่างๆ ของนักเรียนและช่วยแก้ไข  หากมีปัญหาเกิดขึ้นแต่เนิ่นๆ

                นอกจากนี้ทางสถาบัน ซึ่งมีผู้บริหารที่สำเร็จการศึกษาจาก ร.ร. เตรียมทหาร  ร.ร.นายร้อยโดยตรง จะปลูกฝังระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ  รวมทั้งคุณลักษณะทางทหารให้กับน้องๆ และ ควบคุมความประพฤติอย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังช่วยปรับปรุงลักษณะทางร่างกายให้น้อง ๆ คนใดที่อ้วนเกินไป หรือผอมเกินไป รวมทั้งรายงานผลการเรียน  การฝึก  และความประพฤติแก่ผู้ปกครอง ให้ทราบเป็นระยะๆ


Current Pageid = 20